Planning
De Huaca Viringo
PlanningTerug
Wij hebben voorlopig geen nesten in de planning.
Fokken
In mei 2006 importeerden we na veel zoekwerk, papierhandel, frustraties en zenuwen vier honden. Drie teefjes, en een reu die later terug moet naar zijn eigenaar.
In eerste instantie was het nooit onze bedoeling om zoveel honden tegelijk mee te nemen, maar we kregen zulke geweldige kansen en hulp dat we het aandurfden.
Met voldoende back-up voor als het niet zou klikken tussen de honden gingen we de in 2005 uitgezochte honden halen.

Ons streven is het fokken van gezonde Peruaanse naakthonden, die de rastypische kenmerken bezitten die in de rasstandaard staan omschreven. Gezondheid, gangwerk en daaraan vastgekoppeld bouw en harmonie staan bij ons bovenaan. Daarnaast moeten de honden uiteraard een fijn karakter bezitten. Aangezien de genenpool van de Peruaanse naakthond nog bijzonder klein is, en er nog niet echt te spreken is van eenheid in dit ras, vinden wij een zorgvuldige selectie van de ouderdieren erg belangrijk. Wij gaan op zoek naar de beste combinatie ouderdieren, die elkaar kunnen versterken in de rastypische kenmerken, en wij letten er dan ook op de eventuele aanwezige (erfelijke) afwijkingen niet te verdubbelen of vast te leggen.

Onze fokplanning is gericht op de toekomst en op het voortbrengen van toekomstige fokdieren. We houden dus uit alle nesten zelf 1 of meer pups aan. Of zorgen dat ze bij mensen komen die de honden éénmaal in willen zetten.

Het schaars inzetten van zoveel mogelijk verschillende gezonde honden is belangrijker voor onze kleine populatie dan het meerdere malen inzetten van maar enkele "tophonden". Om die reden proberen we regelmatig mensen met honden aan te moedigen hun hond in te zetten voor de fok of om mensen te wijzen op reuen die nog nooit gebruikt zijn. Onze populatie is klein en de verwantschap tussen de honden is zeer groot. Als fokkers moeten we proberen om de genenpool zo groot mogelijk te houden door zoveel mogelijk verschillende honden in te zetten voor de fok.

De honden waarmee wij fokken worden getest op erfelijke oogafwijkingen middels ECVO, en de middelmaat honden op patella luxatie. Onze grote maat Peruanen worden op HD getest. De inzichten waarop te testen en de gebreken die wel of niet voorkomen veranderen dus dit zal niet altijd gelijk blijven. Wij proberen zoveel mogelijk openheid te creeëren in wat er gebeurt in het ras en hebben daarom meegeholpen aan het opzetten van de gezondheidsdatabase. Als fokkers testen en open zijn over ziektes en gebreken (en ook dingen die geen probleem zijn) zullen we in de toekomst in staat zijn om ons mooie ras gezond te houden. In de Peruvian Hairless Database is precies te zien waarop onze (en andere) honden getest zijn.

Wij wachten het liefst met fokken met onze honden tot zij de leeftijd hebben bereikt van 2,5 jaar. Op deze manier kunnen wij wat meer zekerheid hebben over de gezondheid van de hond, daar een aantal aandoeningen zich rond die leeftijd kunnen gaan voordoen.© De Huaca Viringo 2006-2021 Reproduction or use of photos without prior written permission is strictly prohibited.